Prof. Jerzy Jendroska
Centrum Prawa Ekologicznego
Pl. Solny 16
50-062 Wroclaw
Poland

Phone: 0048-71-34 102 34
Fax: 0048-71-34 101 97

Email to Prof. Jendroska

Homepage of Jerzy Jendroska